Jak pracujemy w warunkach epidemii COVID-19?

PPP nr 1 w Gdyni jest czynna w godzinach od 8:00 do 16:00. W celu zminimalizowania ilości osób przebywających jednocześnie na terenie poradni, pracownicy poradni pracują w systemie zmianowym, klienci zapraszani są na wizyty w odpowiednich interwałach czasowych. Bardzo prosimy o punktualność. Gabinety diagnostyczne wyposażyliśmy w lampy UV-C o działaniu bakterio- i wirusobójczym, przesłony z pleksy oddzielające dziecko od osoby badającej. Pracownicy poradni są wyposażeni w środki ochrony osobistej: przyłbice, maseczki ochronne, rękawice, płyny dezynfekujące. Wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa, więc jest u nas trochę inaczej niż dotychczas, ale i bezpieczniej. Inne formy pracy (poza diagnozą) nadal wykonujemy zdalnie. Zapraszamy do korzystania z zakładki: PORADNIA W SIECI, dyżurów mailowych i telefonicznych naszych psychologów, pedagogów, logopedów i psychoterapeutów.