Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 58 622 09 42
793 827 509

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel.  58 622 09 42

793 827 509  do godz. 15:00

fax  58 781 01 83

e-mail – nowy adres:   sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Jawny rejestr jest ogólnodostępny w sekretariacie w godz. 7:00-15:00.