Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 58 622 09 42
793 827 509

Oferta

PPP 1 w Gdyni

udziela bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie działania poradni (Chwarzno-Wiczlino, Witomino, Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa, Dąbrówka, Orłowo, Redłowo) oraz ich rodzicom i nauczycielom.

nowosc_20110208_1258588482

Oferta na rok szkolny 2019/2020:

– przedszkola   pobierz ulotkę

– szkoły podstawowe   pobierz ulotkę

– szkoły ponadpodstawowe      pobierz ulotkę 

Szkolenie: Wsparcie specjalistyczne dla psychologów i pedagogów szkolnych w obszarze pracy z czternastoletnim uczniem w nowym systemie edukacji” – dla psychologów i pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych   pobierz

Oferta skierowana do szkół podstawowych 2019/2020, mgr E. Kilińska-Wróbel    pobierz

Oferta skierowana do liceum 2019/2020, mgr E. Kilińska-Wrobel     pobierz

Oferta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mgr K. Wysokińska-Zakrzewska    pobierz

Grupa Rozwoju Osobistego KARUZELA

Kreatywna profilaktyka – warsztaty dla uczniów klas I SP

Od smyka do prawnika – edukacja zawodowa w klasach I-III SP

Superwizja dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli

Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci metodą bajek psychoedukacyjnych

W celu zapisania dziecka na diagnozę integracji sensorycznej, prosimy o
wypełnienie KWESTIONARIUSZA SENSOMOTORYCZNEGO i złożenie go w
sekretariacie Poradni wraz z wnioskiem.