Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 58 622 09 42
793 827 509

Pracownicy

Dyrektor:   mgr Lucyna Lewandowska  dyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl

Wicedyrektor:   mgr Aneta Loranty-Pacek  wicedyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl

Psycholodzy

 • mgr Mariola Cirson – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, coach, socjoterapeuta, logopeda  m.cirson@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Edyta Kilińska-Wróbel – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie szkolenia do certyfikatu, terapia TSR   e.wrobel@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Małgorzata Labuda – psycholog, psychoterapeuta rodzinny, doradca zawodowy   m.labuda@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Lucyna Lewandowska – psycholog kliniczny, trener, terapia TSR, trener EEG Biofeedback   dyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Joanna Lewańczyk-Popow – psycholog, psychotraumatolog, trener EEG Biofeedback, specjalista w zakresie edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi   j.popow@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Patrycja Lipiec – psycholog, surdotyflopedagog    p.lipiec@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Maria Michalska – psycholog    m.michalska@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Dagmara Moroz – psycholog, pedagog, w trakcie kursu psychoterapeutycznego w nurcie systemowym przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego PTP    d.moroz@ppp1.edu.gdynia.pl 
 • mgr Iwona Sroka – psycholog, psychoterapeuta rodzinny   i.sroka@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Marta Sulewska – psycholog, surdotyflopedagog      m.sulewska@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Anna Watras – psycholog, mediator
 • mgr Karolina Wysokińska-Zakrzewska – psycholog, logopeda   k.zakrzewska@ppp1.edu.gdynia.pl

Pedagodzy

 • mgr Katarzyna Abramowicz – pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy   k.abramowicz@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Elżbieta Dobroszek – pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta Instrumental Enrichment   e.dobroszek@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Anna Juniewicz-Kieda – pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta TSR – w trakcie uzyskania certyfikatu   a.juniewicz@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Donata Lewandowska-Sobiech – pedagog, terapeuta pedagogiczny     d.sobiech@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Aneta Loranty-Pacek – pedagog, logopeda, surdotyflopedagog, diagnosta i terapeuta metody Warnkego, certyfikowany diagnosta SAT   wicedyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Kamila Meller – pedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem   k.meller@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Monika Piekarz – pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, specjalista ds. wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnością, doradca zawodowy   m.piekarz@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Małgorzata Piwońska – pedagog, arteterapeuta, trener EEG-Biofeedback   m.piwonska@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Jolanta Tomporowska – pedagog, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta pedagogiczny, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej, specjalista w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej    j.tomporowska@ppp1.edu.gdynia.pl 

Logopedzi

 • mgr Małgorzata Szurmiak – logopeda, filolog polski   m.szurmiak@ppp1.edu.gdynia.pl
 • dr Ariana Przybysz – doktor nauk humanistycznych (specjalność: surdologopedia), logopeda, surdologopeda, filolog polski, terapeuta ręki, certyfikowany diagnosta SAT   a.przybysz@ppp1.edu.gdynia.pl
 • mgr Urszula Jaworska – logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej   u.jaworska@ppp1.edu.gdynia.pl

lekarz med. Elżbieta Stec – specjalista pediatra, specjalista medycyny rodzinnej