Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 58 622 09 42
793 827 509

Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PPP NR 1 W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Wytyczne GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży:

Rekomendacje_dotyczące_procedur_działania_poradni_psychologiczno-pedagogicznych_dla_dzieci_i_młodzieży