Jak pracujemy w warunkach epidemii COVID-19?

Gabinety diagnostyczne wyposażyliśmy w lampy UV-C o działaniu bakterio- i wirusobójczym oraz przesłony z pleksy oddzielające dziecko od osoby badającej. Pracownicy poradni są wyposażeni w środki ochrony osobistej: przyłbice, maseczki ochronne, rękawice, płyny dezynfekujące. Wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa, więc jest u nas trochę inaczej niż dotychczas, ale i bezpieczniej. Zapraszamy do korzystania z zakładki: PORADNIA W SIECI.