Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

793 827 509
tel: 58 622 09 42

Pracownicy

Dyrektor:   mgr Lucyna Lewandowska  dyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl

Wicedyrektor:   mgr Aneta Loranty-Pacek  wicedyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl

Psycholodzy

Pedagodzy

  • mgr Katarzyna Abramowicz – pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy   k.abramowicz@ppp1.edu.gdynia.pl
  • mgr Elżbieta Dobroszek – pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta Instrumental Enrichment   e.dobroszek@ppp1.edu.gdynia.pl
  • mgr Julita Gąsiorowska – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog     j.gasiorowska@ppp1.edu.gdynia.pl
  • mgr Anna Juniewicz-Kieda – pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta TSR , w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoanalitycznym przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego PTPP   a.juniewicz@ppp1.edu.gdynia.pl
  • mgr Donata Lewandowska-Sobiech – pedagog, terapeuta pedagogiczny     d.sobiech@ppp1.edu.gdynia.pl
  • mgr Aneta Loranty-Pacek – pedagog, logopeda, surdotyflopedagog, diagnosta i terapeuta metody Warnkego, certyfikowany diagnosta SAT   wicedyrektor@ppp1.edu.gdynia.pl
  • mgr Kamila Meller – pedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem   k.meller@ppp1.edu.gdynia.pl
  • mgr Monika Piekarz – pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, specjalista ds. wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnością, doradca zawodowy   m.piekarz@ppp1.edu.gdynia.pl
  • mgr Małgorzata Piwońska – pedagog, arteterapeuta, trener EEG-Biofeedback   m.piwonska@ppp1.edu.gdynia.pl

Logopedzi

lekarz med.

  • Elżbieta Stec – specjalista pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

Administracja