Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

793 827 509
tel: 58 622 09 42

Druki

Pobierz   Informacja ZO

Pobierz   Informacja dla rodziców – badanie po kątem specyficznych trudności w nauce matematyki

Wnioski do pobrania:

 • 01_Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pdf
 • 02_Wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia – pdf
 • 03_Wniosek o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształceniapdf
 • 04_Wniosek o wydanie opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką ROPPpdf
 • 05_Wniosek o objęcie treningiem EEG-BIOFEEDBACKpdf
 • 06_Wniosek o badanie przesiewowe funkcji percepcyjno-grafomotorycznych pdf
 • 07_Wniosek o przesiewowe badanie logopedyczne – pdf
 • 08_Wniosek o przesiewowe badanie wzroku programem „Widzę” – pdf
 • 09_wniosek o przesiewowe badanie słuchu programem „Słyszę” (przedszkola oraz klasy I-III) – pdf
 • 10_wniosek o przesiewowe badanie słuchu programem „Słyszę” – pdf
 • 11_skierowanie do Poradni  – specyficzne trudności w uczeniu się – pdf
 • 12_skierowanie do Poradni – diagnoza dziecka/ucznia – pdf
 • 13_opinia o uczniu z trudnościami w nauce matematyki – pdf

Inne:

 • 01_Zaświadczenie lekarskie-kształcenie specjalne /WWRD/ zajęcia rewalidacyjno-wych – pdf
 • 02_Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia – zindywidualizowana ścieżka ORPP lub kształcenie – pdf
 • 03_Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – pdf
 • 04_Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia – nauczanie indywidualne – pdf
 • 05_Zaświadczenie lekarza okulisty – pdf
 • 06_Wzór opinii ze szkoły na potrzeby ZO – pdf
 • 07_Opinia o funkcjonowaniu dziecka/ucznia – zindywidualizowana ścieżka – pdf
 • 08_Kwestionariusz Sensomotoryczny – pdf 

W celu zapisania dziecka na diagnozę integracji sensorycznej, prosimy o
wypełnienie Kwestionariusza Sensomotorycznego i złożenie go w
sekretariacie Poradni wraz z wnioskiem.


Wnioski podpisane przez obojga rodziców należy dostarczyć osobiście, listownie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.